Kentime Değer II

Kentime Değer Projesi, hak temelli bir gençlik projesidir. Projenin genel amacı gençlerin yenilikçi, kapsayıcı ve ihtiyaç temelli bir kent politikası oluşturulmasında aktif rol oynamaları; gençler ve yerel yönetimlerin birlikte çalışabilme pratiği geliştirmeleridir.

Proje, 2021 -2023 yılları arasında Sabancı Vakfı Hibe Programları desteği ile Dört Mevsim Derneği yürütücülüğünde gerçekleşmiştir.

2021-2022: Kentime Değer

Proje ilk yılında; İzmir ve Eskişehir kentlerinin daha eşitlikçi, demokratik, ekolojik birer kente dönüşmesinde gençlerin, kent hakkını ihlal eden sorunları “sivil izleme” yöntemiyle raporlamasını, daha sonrasında bu sorunlara yerel kamu çalışanları ile birlikte ortaklaşa çözümler üretmelerini hedeflemiştir.

İzmir ve Eskişehir’den 24 genç ve 4 kamu çalışanı Kent Hakkı Okulu isimli, 4 aylık online bir programa katılmıştır. Bu süreçte katılımcılar kente dair durumları farklı disiplinlerden uzman ve akademisyenlerin perspektifinden ele alma şansı edinmiştir (Kent Okulunun konu başlıkları arasında, kent ve ekoloji; kent ve barınma; kent ve erişebilirlik; kent ve güvenlik; kent ve cinsiyet gibi farklı konular yer almaktadır).

Akabinde gençler kent hakkının mekansal olarak iz-düşümünü tespit etmek için saha çalışmaları yapmıştır. Toplanan veriler farklı temalar altında Kentsel Haklar İz-Düşüm Raporu’nda bir araya getirilmiştir. Eş zamanlı olarak ortaya çıkarılan veriler ışığında eylem planı oluşturulmuştur. Projenin diğer faaliyetleri arasında Kent Forumları, Hayalimdeki Şehir Kampı yer almaktadır.

Projenin ilk yılında gerçekleştirilen faaliyetleri için buraya tıklayınız.

2022-2023: Kentime Değer II

Projenin ikinci yılında saha faaliyetleri sadece İzmir kentinde gerçekleşmiştir.

Proje süresi boyunca;

(1) İzmir’de yaşayan gençlerin, kent hakkını ihlal eden sorunlara yönelik ürettiği 6 proje fikri küçük hibelerle desteklenmiştir;

(2) Kente dair proje gerçekleştiren gençler, katılım, yerel yönetişim ve yerel proje üretme konularını içeren akran metodoloji ve yaygın eğitim metotlarıyla kurgulanmış hak temelli bir eğitimle güçlendirilmiştir;

(3)  Yerel Yönetimler için oluşturulan Gençlik Gösterge Seti, yerel yönetimlerin gençlerle ilişkisini ölçmek için oluşturulmuştur;

(4) Kentime Değer Sivil İzleme Modeli’nin Yaygınlaştırılması için atölyeler yapılmıştır;

(5) Gençlik ve Kent Hakkı bağlamında podcast serisi hazırlanmıştır.

1. Yerel Gençlik Projeleri

Kentime Değer II Projesi kapsamında, İzmir’de yaşayan 18-30 yaş arası gençlere yönelik Kentime Değer Gençlik Hibe Programı açılmıştır. Bu programla amacımız, gençlerin yaşadıkları kentle ilgili sorunlara çözümler üretebilmeleri için güçlendirmek ve küçük hibe destekleri vermektir. 

Açılan hibe programı ilgili detaya buradan erişebilirsiniz.

Desteklenmeye hak hazanan projelerin temaları, İklim Değişikliği/Ekoloji; Engellilik ve Gençlik şeklindedir.  

Yerel projelerin detayları şu şekildedir: 

Habiteryal

Projenin temel amacı kamusal alanda kendilerine ait bir alan bulma konusunda zorlanan sokak hayvanlarının barınma ve yeme-içme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alan yaratmaktır. 

Gençler doğada çözünebilir biyo-malzemeden üretilen hammadde kullanarak bir tasarım hazırlamıştır.  Bu süreçte zeytin çekirdeği, midye kabuğu ve yumurta kabuğu gibi maddelerin deneylerini laboratuvarda kendileri yapmış ve kentte bu tasarımı yerleştirmek için Çiğli Belediye’si ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. 

Sürecin Özeti

Detaylar 

Temiz Gediz Ekolojik Gelecek

Projenin amacı, Çiğli’de bulunan Gediz Deltası’da özellikle de Kuş Cenneti’nde iklim krizinin etkilerini incelemek, gözlem yapmak ve genç gözüyle yıllar içerisinde bölgede gerçekleşen iklim krizi boyutları araştırmaktır. 

Bu kapsamda genel olarak, iklim krizi hakkında gençler arasında farkındalık çalışmaları yapılmıştır. 

Gerçekleştirilen Araştırma Sunumu

Detaylar

Kültür Yaşamında Biz de Varız

Proje engelli gençler ile engelsiz gençlerin birlikte zaman geçirmesini ve engellilerin gündelik ve kültür yaşamda karşılaştıkları sorunları gündeme getirmeyi amaçlamıştır.

Proje kapsamında gençler başlangıç olarak, Turizmde Kültürel Erişebilirlik Semineri organize etmiştir.

Seminerde konu başlıkları şu şekildedir: 

 • Engelli hakları ve kamu kuruluşları ile ilişki: Mahmut Akkın
 • Kültürel Yaşamda Engelliler: Ali Aydoğmuş
 • Görme Engellilerin Kültürel Alanları Ziyaret Ederken ki Beklentileri: Pınar Göcen

İkinci olarak, Ödemiş’te yer alan kültürel alanlar ziyaret edilmiştir. Bu gezide engellilerin yaşadığı sorunları birlikte gözlemleyip raporlaştırmak amaçlanmıştır. Gençlerin hazırladıkları rapor ilgili kamu idarelerine sunulması planlanmıştır. Rapor henüz tamamlanamamıştır. 

Proje yürütücüleri arasında Turizm ve Rehberlik Bölümü öğrencileri de yer almıştır. Gençler kültürel bir gezi sırasında karşılaşılan, erişilebilirlik sorunlarını birlikte gözlemleme ve deneyimleme şansı edinmiştir. Bununla birlikte, proje süresince farklı ihtiyaç ve sorunlara sahip gençler birbirleri hakkında fikir edinme şansı edinmiştir.

Genç Bilir Anlar Yapar

Genç Bilir Anlar Yapar (G-BAY) projesinin genel amacı İzmir’de yaşayan gençlerin istihdamlarınını arttırmak için gençlerin iş dünyasında ihtiyaç duyulabileceği beceri ve gereksinimleri edinmeleri için imkan yaratmaktır. 

Proje kapsamında 4 atölye yapılmıştır. Bunlar şu şekildedir:

 • 21. yy Yeterlilikleri
 • Etkili İletişim/ Psikolojik Dayanıklılık
 • İşe Alım Süreçlerinde Mülakat Teknikleri
 • Sahada Genç Mezun Olmak

Atölyelere katılan gençlere anket çalışması uygulanmıştır. Faaliyetlerin sonunda İzmir’deki belediyeler için bir “Öneri Belgesi” hazırlanmıştır.

İklimce Sohbetler

İklimce Sohbetler projesi, sürdürülebilir kent kavramı çerçevesinde İzmir kentinde yaşayan Sosyal Hizmet öğrencilerinin iklim krizinden etkilenen gruplarları tanımlarını ve iklim krizini anlayabilmeleri için ekolojik farkındalığını arttırmayı amaçlar. 

Proje süresince 6 hafta çevrimiçi konuyla ilgili oturumlar yapılmıştır. 

Konu başlıkları şu şekildedir: 

Yeşil Toplum Kalkınması Çervevesinde Sosyal Hizmet Neyi Yapabilir? 

Eğitmen: Doç. Dr. Umut YANARDAĞ (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) 

İklim Krizinde Sürdürülebilir Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyete Bakış

Eğitmen: DEMIS Başkanı Dr. Derya ALTUN

İklim Gönüllülüğü ve Aktivizm

Eğitmen: Doç. Dr. Ahmet EGE (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

İklim Krizinde Kırılgan Gruplar

Eğitmen: SHU Tufan Fırat GÖKSEL (İzmir Büyükşehir Belediyesi)

İklim Adaleti

Eğitmen: SHU Mahmut AKKIN (İzmir Büyükşehir Belediyesi)

İklim ve Gıda

Eğitmen: Vatan Çağlar BABACAN (AB İklim Paktı Elçisi)

Bu oturumlardan sonra ise İzmir Kent Konseyi’nde Sosyal Hizmet öğrencileri ile çalıştay gerçekleştirilmiştir. 

 

E- Dönüşüm

Proje kapsamında elektronik eşyaların geri kazanımını ve bu konuda toplumda bir bilinç oluşturmak hedeflenmiştir.

Gençler,  teknolojik atıkların süs eşyası,dekarasyon,anahtarlık vb. eşyalara dönüştürülmesiyle ilgili Dünya Çevre Günü’nde çocuklarla bir atölye gerçekleştirmiştir.

Yerel Yönetimler için Gençlik Göstergeleri

Yerel Yönetimler İçin Gençlik Göstergeleri,  Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği (Kent-Lab) tarafından hazırlanmıştır.

Gençlik Göstergeleri, kentlerin gençlerin haklarına ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesine  ve yerel yönetimlerin, gençlerle çalışma pratikleri geliştirmelerine yardımcı olabilmek ve bu iki aktör arasındaki ilişkinin derinleşmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu setin Türkiye’deki tüm yerel yönetimler için faydalı olacağına inanıyoruz.  Ayrıca, bu gösterge setinde önerilen pratik önlemlerin birçoğu sivil toplum kuruluşları için de uygulanabilirdir. 

Gençlik Gösterge Seti çalışmasında, İnsan Hakları Kenti çalışmasından ilham alınarak, gençlerin yerel yönetimlerle ilişkisini ölçebilmek amacıyla için göstergelere yer almaktadır. Türkiye’nin yerel yönetim mevzuatı ile oluşturulan bu göstergeler, daha sonra Avrupa Birliği Gençlik Stratejisi ile uyumlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamda, 85 göstergeden oluşan “Yerel Yönetimler için Gençlik Gösterge Seti”, Türkiye’deki gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetim çalışanlarına, politika ve hizmetlerin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve stratejik planın izlenmesi konusunda önemli bir araç olarak geliştirilmiştir.

Gösterge seti, iki önemli bölümden oluşmaktadır:

İlk Bölüm, yereldeki gençlerin mevcut durumuna ilişkin göstergelerden (İçerik Göstergeleri/13 adet)ve Avrupa Birliği Gençlik Stratejisinin eylem odağının başlıklarında yerel yönetim hizmetlerini ele alan göstergelerden (Durumsal Göstergeler/55 adet) oluşur.

İkinci bölüm ise gençlik alanında yerel yönetimlerin politika ve stratejilerini ölçmek için oluşturulmuştur (Politika Üretme Göstergeleri/ 17 adet).

Gençlik Göstergeleri ile ilgili detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.

Gençler için Hak Temelli Eğitim

Hak Temelli Eğitim, 20-21-22 Ocak 2023 tarihlerinde Matematik Köyü’nde gerçekleşmiştir. Kentime Değer Gençlik Hibe Programı’ndan faydalanmaya hak kazanan gençlik ekiplerinden toplam 19 genç, Çiğli Belediyesi temsilcilerinden 2 yerel yönetim çalışanı ve Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği’nden 2 sivil toplum temsilcisi ile toplam 23 katılımcı ile eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Eğitim ile öncelikli hedeflerimiz şu şekilde oldu: 

 • Gençler ve karar vericiler arasındaki diyaloğu pekiştirmek ve iletişim araçlarını çeşitlendirmek 
 • Kamu çalışanlarının gençlerle çalışabilme becerileri geliştirmelerine katkı sağlamak 
 • Yerel Yönetişim mekanizmaları hakkında bilgi artırmak (gençlik meclisleri, platformlar, sivil toplum kuruluşları etrafında örgütlenerek); 
 • Gençlerin proje konuları ile bağlantılı mevcut yerel kamu hizmetleri hakkında bilgi artırmak amacıyla Belediyene Sor oturumu gerçekleştirilmiştir. 
 • Proje yönetimi sırasında ihtiyaç duyacakları proje yönetimi becerilerini kazandırmak (sorunu net bir şekilde ortaya çıkarmak, hedef belirlemek, faaliyetleri oluşturmak, paydaş analizi yapmak, risk analizi oluşturmak gibi)

Kentime Değer Sivil İzleme Modeli Yaygınlaştırma Atölyeleri

Proje süresinde Kentime Değer Sivil İzleme Modelini tanıtmak ve yaygınlaştırmak için 2 atölye çalışması yapılmış, 1 çalıştayda konuşmacı olarak yer alınmıştır.

Kentime Değer Sivil İzleme Modeli’ni tanıtmak üzere, 28 Nisan 2023 tarihinde TÜBİTAK 1001 programı çerçevesinde desteklenen “Türkiye’de Akıllı Kent Uygulamaları ve Gençlik: Kurumlar, Söylemler ve Deneyimler” araştırması kapsamındaki gerçekleştirilen çalıştayda Nilay Küme konuşmacı olarak yer almıştır. Çalıştayda akademisyenler ve yerel yönetimlerin yer alması, farklı aktörlerin modelimizden haberdar olmasını sağlamıştır. 

İlk atölye çalışmamızı,  9 Mayıs 2023 tarihinde Havagazı Gençlik Merkezi’nde 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 5. İzmir Gençlik Festivalin’de gerçekleştirilmiştir.

Son atölye ise 22 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Kentime Değer Projesi’nin kapanış etkinliğinde gençleri, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olmuştur. Bu etkinlike Buca, Karşıyaka Belediyediyeleri’nden yerel yönetim çalışanları katılımcı olarak yer almıştır. 

Kentime Değer Podcast Serisi

Kentime Değer Podcast Serisi 5 bölümden oluşmaktadır. Bölüm isimleri ve bölümlerdeki konuklar şu şekildedir:

1.Kentime Değer Sivil İzleme Modeli’nin tanıtılması, Nilay Küme

2. Kent Hakkı ve Katılım, Konuk: Odtü Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü’nden Doç.Dr. Burak Büyükcivelek

3. Kentime Değer Gençlik Hibe Programı kapsamında hayat geçmiş, gençlerin yaşadığı kenti dönüştürmek için harekete geçmelerine örnek proje olan Habiteryal Projesi, Konuk: Büşra Üstündağ ve Esma Taşdemir

4. Kent Hakkı ve Yerel Yönetimler, Konuk: Uzm.Sosyolog Yelda Şimşir İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürü

5. Yerel Yönetimler için Gençlik Göstergeleri, Konuk: Ceylan İnceoğlu

Kayıtların tamamına buradan erişebilirsiniz

Kentime Değer Kapanış Etkinliği

22 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Kentime Değer Projesi’nin kapanış etkinliğinde gençleri, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getirmeyi ve gençlerin katılımını artırabilmek için farklı aktörlerin birbirini tanıyabilmesi için alan oluşturmayı hedefledik. Aynı zamanda temel amacımız geliştirdiğimiz Sivil izleme Modeli’ni tanıtmak ve Yerel Yönetimler için oluşturduğumuz Gençlik Gösterge Setini tanıtmaktı.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.

İzleme Değerlendirme Raporu

İzleme Değerlendirme raporuna buradan erişebilirsiniz: KD II- I&D Raporu