GENÇLİK HİBE PROGRAMI BAŞVURULARI AÇILDI

Kentime Değer II Projesi, Dört Mevsim Derneği’nin yürütücülüğünde ve Çiğli Belediyesi AB Ofisi, Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği (Kent-Lab) ortaklığında, Sabancı Vakfı Hibe Programları desteğiyle gerçekleştirilmektedir.

Hibe çağrısının genel amacı, gençlerin yaşadıkları yerde aktif katılımını artırmak ve kapsayıcı bir kent politikası oluşturulmasında gençlerin yerel yönetimlerle birlikte çalışabilme pratiği geliştirmeleridir. 

Hibe çağrısıyla gençler yaşadıkları kentin daha adil, eşitlikçi ve ekolojik olmasına katkı sağlamak için belirtilen öncelikli konularda faaliyetler gerçekleştirmelidirler. Gençlerin kentte yaşarken, gördükleri, deneyimledikleri sorunlara kent hakkı bağlamında çözüm üretmeleri beklenmektedir. Projeleri gerçekleştirenler gençler olmalıdır, ancak projelerin hedef kitleleri gençler ve/veya kentte yaşayan tüm canlılar olabilir. 

Proje fikirlerini oluştururken, yol gösterici örnek sorular şu şekilde olabilir:

Gençler olarak yaşadığınız mahalle/ilçe ya da kentte fark ettiğiniz bir hak ihlali var mı? Kentin imkansızlıklarından yola çıkarak nelerin daha farklı olmasını isterdiniz? Ya da kentin size sunduğu imkanlardan hangilerinin daha da geliştirilmesini isterdiniz? Yaşadığınız kentin daha adil, eşitlikçi ve ekolojik olması için nelere ihtiyaç var? Bu gibi sorulardan yola çıkarak proje fikirlerini oluşturabilirsiniz. 

Projelerin şekillendirilme sürecinde, Kentime Değer I Projesi’nin İzdüşüm Raporu, Öneri Belgesi ve İzmir Kent Forumu belgeleri incelenebilir. 

Projenin ilk yılında gerçekleştirilen faaliyetler için de burayı ziyaret edebilirsiniz.

Gençlik Hibe Programı Hakkında

Hibe desteği kapsamında 6 proje desteklenecektir. 

Projelerin yürütücüleri doğrudan 18-30 yaş arası gençler olmalıdır. Projelerin faaliyetleri İzmir kentinin daha adil, eşitlikçi ve ekolojik olmasına yönelik olmalıdır. 

Hibe Çağrısının öncelikli konuları kent hakkı bağlamında, “(1) Eğitime Erişim; (2) Gençlik; (3) Engellilik; (4) Toplumsal Cinsiyet; (5) İklim Krizi/Ekoloji”dir. Proje başvuruları, belirtilen temalardan en az biriyle alakalı olmalı, kentteki sorunlara çözüm üretmeye yönelik faaliyetler içermelidir. Projelerin yerel yönetimlerle temas edebilecek faaliyetler içermesi, yerel yönetim mekanizmalarıyla diyalog oluşturmayı teşvik etmesi arzu edilmektedir.

Hibe Programı Öncelikli Konuları

Eğitime Erişim ve Kent: Yaşadığınız kent kaliteli bir eğitim olanağı sunuyor mu? Kentte, yoksulluk, ayrımcılık, sosyal ve cinsiyet eşitsizliği döngülerini kırmaya yardımcı olacak beceri, bilgi, yeterlilik ve değerleri verebilecek ne gibi eğitim imkanlarına ihtiyaç vardır? Okul dışı eğitim faaliyetleri yaşadığınız kentte ulaşılabilir ve/veya ihtiyaca yönelik midir? Nelerin daha farklı olmasını isterdiniz?

Gençlik ve Kent: Yaşadığınız kentte gençlerin iyi olma hali nasıldır? Gençlerin imkan ve imkansızlıklarından yola çıkarak, farklı kimliklerin ihtiyaç ve sorunlarını gündeme getirmek için ne yapmak isterdiniz? Gençlerin ihtiyaçlarına yönelik ne gibi faaliyetler gerçekleştirmek isterdiniz?

Engellilik ve Kent: Kentler  tüm bireyler için yaşanabilir mekânlar mıdır? Yaşadığınız kenti engellilik açısından düşündüğünüzde nasıl değerlendirirsiniz?  Kentte yaşayan engellilerin kentsel gereksinimlerini karşılamak için ne gibi ihtiyaçları vardır?

Toplumsal Cinsiyet ve Kent: Kentinizde, ilçenizde ya da mahallenizde, sahip olduğunuz cinsiyet ve cinsel yönelimle kendinizi (yaş, kıyafet, ışıklandırma, vs. bağlamında) güvende ve güvensiz hissettiğiniz kent mekanları var mıdır? Belediyelerin cinsiyete duyarlı bütçeler ve faaliyetleri var mıdır? Yaşadığınız kenti cinsiyet ve kent hakkı bağlamında düşündüğünüzde, nelerin daha farklı olmasını isterdiniz?

İklim Krizi/Ekoloji ve Kent: Yaşadığınız kenti iklim krizi/ kirlilik/ yeşil alanlar/ geri dönüşüm vb. konularında değerlendirdiğinizde nasıl buluyorsunuz? Sizce daha ekolojik bir kentte yaşayabilmemiz için neler yapılabilir? 

Değerlendirme aşamasından başarıyla geçen ve hibe almaya hak kazanan tüm ekiplere, projenin hayata geçirilmesinde Kentime Değer proje ekibi tarafından mentörlük desteği  verilecektir.

Hibe almaya hak kazanan tüm proje ekipleri gerçekleştirdikleri faaliyetlere dair ve harcamalarına dair raporlama yapmak, tüm süreçte şeffaf ve hesap verebilir olmak sorumluluğundadır.

Program Nasıl Uygulanacak?

Proje ekipleri,  akran metodoloji ve formal olmayan eğitim metodları kurgulanmış hak temelli bir eğitimle güçlendirilecektir. Eğitim, katılım, yurttaşlık ve yerel proje üretme konularını içerecektir. Süreçte projelerini yerel yönetim çalışanlarıyla iletişim halinde  gerçekleştirmeleri hedeflenmektedir. 

Desteklenecek projelerin ekipleri Ocak – Temmuz 2023 tarihleri arasında;

  • Hibe programı kapsamında online olacak Aralık ayında yapılacak 1 açılış toplantısına, Temmuz 2023’te yapılacak 1 kapanış toplantısına;
  • Aralık 2022’de online platformda gerçekleştirilecek yaklaşık 90dk’lık “Katılım” temasındaki oturuma;
  • 20-21-22 Ocak’ta ise yüz yüze yapılacak  (ekipten belirlenecek 4 üyenin katılımıyla) Hibe Programı Eğitimi’ne tam katılım göstermeyi taahhüt etmelidir (konaklama, yemek ve ulaşım masrafları proje kapsamında karşılanacaktır).
  • Bununla birlikte, proje ekiplerinin ihtiyaç halinde organize edilebilecek, ek eğitim programlarına ya da saha ziyaretlerine katılım göstermeleri beklenmektedir. Katılımcılar ekip tarafından cinsiyet eşitliğini gözeterek belirlenmelidir.

Hedef Grubu Kimdir? 

İzmir’de yaşayan 18-30 yaş aralığında olan gençlerdir. Başvurular ekip olarak yapılmalıdır. Gençlik grupları bir inisiyatif ya da bir STÖ olabileceği gibi, bir öğrenci topluluğu da olabilir. Ekiplerin tüzel kişiliği olması gerekliliği yoktur. Bununla birlikte başvuran ekiplerin tüzel kişiliğinin olması bir engel değildir. Ekipler 7 gençten oluşmalıdır (Ancak ekip üyesi eksikliği yaşayan ekipler başvuru formunda bunu belirterek 5 kişilik ekip ile başvuru yapabilirler).  Ekip üyelerinin farklı kimlikten gençlerden (örneğin ekiplerde mülteci; ne istihdamda ne de eğitimde olan gençlerin yer alması ya da farklı özellik ve ihtiyaçlara sahip gençlerin de ekip üyesi olması vb. gibi) oluşması ve ekipler oluşturulurken cinsiyet eşitliğinin gözetilmesi önerilmektedir.

Programın Süresi ve Bütçesi Nedir? 

Hibe Programının toplam bütçesi 30.000 TL’dir.  Projelerin uygulama süresi en fazla 5 ay en az 1 ay olmalıdır. Projelerin faaliyetlerini gerçekleştirme takvimleri Şubat 2023 – Haziran 2023 olmalıdır (Şubat – Haziran dahil).

Bir projenin talep edilen toplam bütçesi 5000’TL’den yüksek olamaz. Ancak yerel yönetim ya da STK’lardan ayni destek alınarak proje bütçelerine katkı sağlanabilir. 

Başvuru formu en geç 30 Kasım Çarşamba günü, saat 23:59’a kadar eksiksiz doldurarak hibe programına başvuruda bulunulabilir.

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. 

Taslak Bütçe formuna da buradan erişebilirsiniz: Kentime Deger Genclik Hibe Programı_Butce Ornegi.

Tablonun üzerindeki yazılar örnek amaçlıdır. Sizler bütçenizi oluştururken kendi ihtiyaçlarınız üzerinden oluşturmalısınız. 

Teknik araçlara ve internet erişimine sahip olmayan veya kısıtlı erişimi olan başvuru sahipleri, başvuru formunu doldurmak için proje ekibiyle bağlantıya geçebilir.

 Sorularınız için nilay.kume@dortmevsimood.org adresine yazabilirsiniz.

Değerlendirme Süreci 

Teknik açıdan uygun olan başvurular, Kentime Değer proje ekibi tarafından projenin içeriği, hedef kitlesi, projenin etki alanı ve yerel yönetimlerle diyalog kurmaya dair istek kriterleri bağlamında değerlendirilecektir. İhtiyaç dahilinde başvuru sahipleriyle, telefon ya da online görüşme ile ek bilgi talep edilebilinir. 

Başvurulara ilişkin değerlendirme sonuçları, 14 Aralık’ta mail aracılığı ile açıklanacaktır. 

Kentime Değer Gençlik Hibe Programı Çağrısı