Toplumsal Cinsiyet Ana Akımlaştırma Programı’nın amacı; gençlik çalışması yapan ve/veya çocuklarla/gençlerle çalışan örgütleri ve gençlik meclislerini örgütsel olarak toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı güçlendirmek ve mentörlük desteği ile her örgütün kendi toplumsal cinsiyet eşitliği politika belgelerini oluşturmalarına destek olmaktır.

Program, 2023 yılı içerisinde Dört Mevsim Derneği tarafından, İzmir Gençlik Meclisi ortaklığında İsveç Başkonsolosluğu’nun mali desteğiyle yürütülmüştür.

Programın detayları için bakınız.

Bir örgüt içerisinde toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasının temel amacı, politika geliştirme, örgüt kültürü, planlama, kaynak tahsisi, yönetim, savunuculuk çalışmaları, mevzuat geliştirme ve projelerin uygulanması ve izlenmesi gibi farklı alanlara toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını dahil etmektir.

Örgütler toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açılarını örgüt kültürü haline getirebilmek için politika belgesi hazırlayabilir böylelikle hakları garanti altına alabilir.

Bir Politika Belgesi ile;

  • Bir örgütün bünyesinde çalışan ve hizmet verdiği tüm kadınların, erkeklerin, kız ve oğlan çocuklarının, LGBTİ+‘ların eşit fırsatlara ve kaynaklara erişmeleri, eşit muamele görmeleri, barışçıl ve katılımcıl bir ortamda bulunmaları garanti altına alınabilir;
  • Güvenli ve kapsayıcı alanlar yaratılabilir: Güvenli alanlar kurum içerisinde herkesin kendini özgürce ifade edebilmesini destekler; her türlü şiddete ve ayrımcılığa karşı insan onurunu korur; mekanizmalar ve önleyici önlemlerle güvence altına alır.
  • Örgüt; İnsanların kendilerini her türlü kimlikten ve geçmişten bağımsız olarak özgür hissettikleri bir yer olur;
  • Örgüttede herkesin sesi eşit olarak duyulabilmesinin önü açılır.

Toplumsal Cinsiyet Ana Akımlaştırma Programı’na 10 örgüt dahil oldu. Bu örgütler kurumlarında, toplumsal cinsiyet eşitliğini gündem edinmiş ya da edinmeye dair istekli örgütler arasından seçildi. Programın faaliyetleri hibrit şekilde (online ve yüzyüze) yürütüldü.

Programa dahil olan örgütler:

All the Voices
Başka Bir Okul Mümkün Derneği İzmir Eğitim Kooperatifi/ Renkli Orman İlkokulu
Ege Çağdaş Eğitim Vakfı
Gençlik ve Spor Konfederasyonu
İzmir Eğitim Kooperatifi
İzmir Gençlik Belediyesi
İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi
Köy Okulları Değişim Ağı Derneği
Nesin İstasyon: Nesin Köyleri Derneği
Yaşamak Sosyal Alan ve Dayanışma Derneği

 

TEMATİK EĞİTİMLER

Örgütleri toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda güçlendirmeyi hedefleyen program kapsamında katılımcılar Mart- Aralık 2023 aylarında 4 eğitime katıldı. 

Eğitim başlıkları şu şekildedir:

EĞİTİM ADI TARİH Eğitmen
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi 6-7 Mayıs Laden Yurttagüler

Selen Lermioğlu

 

Toplumsal Cinsiyet Ana Akımlaştırma ve İzleme Eğitimi 20-21 Mayıs Selen Lermioğlu

Laden Yurttagüler

Derin Demokrasi 17-18 Haziran Burak Ülman, Furkan Eyikul
Sosyokrasi 19 Haziran Burak Ülman, Furkan Eyikul

Aynı zamanda örgütlerin ihtiyaçları doğrultusunda 9 Ağustos 2023 tarihinde “Eşitlik – Adillik” kavramları üzerine Laden Yurttagüler ve Selen Lermioğlu tarafından online bir oturum gerçekleştirildi.

Eğitim sürecinin videosu için tıklayınız

MENTORLUK SÜRECİ

Eğitim sürecinin ardından Ağustos -Aralık 2023 ayları arasında örgütler alanından uzman birer mentorle eşleşerek birlikte çalıştı.

Mentorluk programı sürecinde Sivil Alan tarafından hazırlanmış Gösterge Seti, örgüt ve mentorlere yararlanabilecekleri bir kaynak olarak tavsiye edildi. Bu süreçte örgüt katılımcıları kendi örgütü için Toplumsal Cinsiyet Politika Belgesini hazırladı.

POLİTİKA BELGESİ OLUŞTURMA

Mentorluk sürecinin sonunda her kuruluş kendi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bir politika belgesi hazırladı. Politika belgeleri örgütün genel anlamda toplumsal cinsiyet eşitliğini örgüt içerisinde nasıl ele alındığını beyan edebildiği gibi, pratik düzenlemeleri de içerdi.

 

 

KAPANIŞ ETKİNLİĞİ

Programın “Kapanış Etkinliği” 16 Ocak 2024 tarihinde İzmir Hava Gazı Gençlik Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinlikte, programa dahil olan örgüt katılımcılarını, konuyla ilgilenen sivil toplum ve yerel yönetim çalışanlarıyla bir araya getirmek amaçlandı.

Bu etkinlikte;

(1) Toplumsal Cinsiyet Politika Belgesi’ne neden ihtiyaç duyduğumuzu;

(2) Politika Belgesini hangi yöntemleri takip ederek yazdığımızı ve

(3) Süreçte zorlandığımız ve güçlendiğimiz noktaları gelen katılımcılarla paylaştık.

Detaylı bilgi için bakınız.

İzleme&Değerlendirme

Projenin izleme&değerlendirme raporuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Toplumsal Cinsiyet Ana Akımlaştırma Programı_İ&D Raporu.