GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Derneğimizin İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemle 04.05.2024 günü, saat 11:00’de Murat Reis Mah. 200 sk. 128/A Konak/İzmir adresinde gerçekleştirilecektir. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 11.05.2024 tarihinde aynı yerde, aynı saatte gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul Toplantı Gündemi:

  • Yoklama ve açılış,
  • Divan heyeti seçimi,
  • Yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulunun iç denetim raporlarının okunması ve genel kurulca onaylanması için oya sunulması,
  • Dernek zorunlu organlarının seçimi,
  • Yönetim Kurulu üyelerinin ücret alabilmesinin, derneğin genel koordinatör ve proje koordinatörü olarak ücretli çalışacakların oya sunulması,
  • Derneğin giriş ücreti ve yıllık aidatlarının kaldırılmasının oya sunulması
  • Dilek, temenniler ve kapanış.

Tüm üyelerimizin katılması rica olunur.

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu