Kentime Değer Sivil İzleme Modeli

Kentime Değer modeli, hak temelli gençlerin güçlenmesini ve yerel yönetimlerle ilişkilerinin artmasına yönelik tasarlanmıştır.   Sivil İzleme metodunu bir araç olarak kullanarak, gençlerin toplumsal ve siyasal katılımlarını arttırmayı hedefler. Gençler, sivil izleme uygulamaları ile kent hakkı bağlamında yaşadıkları kenti gözlemlemler, izler ve raporlar, bununla birlikte gençler bulgularını belediye çalışanları ile paylaşma imkanı bulur. Bu buluşma hem gençler için hem de yerel yönetim çalışanları için oldukça değerlidir. Karşılıklı bir araya geliş karar alma mekanizmalarına katılımla ilgili önemli bir zemin hazırlar.

 

KENTİME DEĞER MODELİNİ UYGULAMAK İSTEYEN STÖ ve YEREL YÖNETİMLER İÇİN

Gençlerin yerel katılımlarını artırmak ve aktif vatandaşlık becerilerini geliştirmek için bir araç arayışındaysanız Kentime Değer Modeli sizin için uygun olabilir. Kent Hakkı Okulu organize edebilir, kent hakkı bağlamında gençlerle kente dair farklı başlıkları öncesinde tartışabilir, sonrasında ise gençlerin sokağa çıkarak sivil izleme yapmaları için bir çalışma başlatabilirsiniz.

Burada konu başlıklarına ilişkin tartışma konu başlıklarını ve sivil izleme uygulama örnek sorularını bulabilirsiniz:

00. Kentime Değer Modeli

01. Sivil İzlemeye Giriş

02.Demokrasi Uygulamaları

03.Yerel Demokrasi ve Yerel Özerklik

04.Ulaşım Dolaşım Hakkı

05.Cinsiyet ve Kent

06.Engellilik ve Kent

07.Ekoloji ve Kent

08.Eğitime Erişim

09.Emek, Çalışma Hakkı ve Kent

10.Barınma ve Kent

11.Kültür ve Kent Sakinleri arası Kaynaşma

12.Kültürel Tarihi Miras

13. Gıda ve Kent

14. Kentlerde Sağlık

15. Farklı Grupların Güvenlik İhtiyacı

16.Spor ve Boş Zaman