Gençler, Yerel Yönetim ve STÖ Çalışanları Bir Araya Geldi!

22 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Kentime Değer Projesi’nin kapanış etkinliğinde gençleri, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getirmeyi ve gençlerin katılımını artırabilmek için farklı aktörlerin birbirini tanıyabilmesi için alan oluşturmayı hedefledik. Aynı zamanda temel amacımız geliştirdiğimiz Sivil izleme Modeli’ni tanıtmak ve Yerel Yönetimler için oluşturduğumuz Gençlik Gösterge Setini tanıtmaktı.

2021-2023 yılları arasında Sabancı Vakfı Hibe Programları desteği ile hayata geçirilen Kentime Değer Projesi, gençlerin aktif katılımı ile yenilikçi, kapsayıcı ve ihtiyaç temelli bir kent politikası oluşturulmasında aktif rol oynamalarını, gençler ve yerel yönetimlerin birlikte çalışabilme pratiği geliştirmelerini amaçladı.

Proje kapsamında 2021 yılında gerçekleştirilen faaliyetler arasında yer alan Kent Hakkı Okulu Sivil izleme Uygulamaları Modeli’ni etkinlikte sizlere tanıtma fırsatı edinmiştik. Model ile ilgili detaylı bilgiye buradanerişebilirsiniz.

Kent Hakkı Okulu’nda İzmir ve Eskişehir’de yaşayan gençler, Sivil İzleme Metodunu kullanarak kendi yaşadıkları kentin onlara sunduğu imkanları ve imkansızlıkları 12 başlıkta izlendi. İzleme sonuçları ve öneriler yerel yönetim çalışanlarıyla da paylaşıldı. İzmir’deki Çiğli Belediyesi, gençlerin proje kapsamında sunduğu önerilerden bazılarını Strateji Belgesi’nde yer verip, hayata geçirmek için bütçelendirdi. Öneri belgesine buradan erişebilirsiniz.

Ağustos 2022 itibarıyla İzmir’de yaşayan gençlerin, kent hakkını ihlal eden sorunlara yönelik ürettiği ‘Kent ve Engellilik’, ‘Kent ve Gençlik’, ‘Kent ve Ekoloji’ konu başlıklarında 6 proje fikri küçük hibelerle desteklendi. Kente dair proje gerçekleştiren gençler, katılım, yerel yönetişim ve yerel proje üretme konularını içeren akran metodoloji ve yaygın eğitim metotlarıyla kurgulanmış hak temelli bir eğitimle güçlendirildi. Yerel Yönetimler için oluşturulan Gençlik Göstergeleri, yerel yönetimlerin gençlerle ilişkisini ölçmek için oluşturuldu.

2021 – 2022 yılı arası arasında projenin paydaşları Çiğli Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi (Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı İzmir Kurulu), Toy Gençlik Derneği ortaklığında faaliyetler gerçekleştirildi. 2022 – 2023 yılı arasında ise Çiğli Belediyesi AB Ofisi, Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği (Kent-Lab) ortaklığında çeşitli proje ve çalışmalar gerçekleştirildi.

Etkinliğimize katılan herkese çok teşekkür ederiz.

Yeniden görüşmek dileğiyle