Toplumsal Cinsiyet Ana Akımlaştırma Programı Başvurusu Açıldı!

Dört Mevsim Derneği tarafından, İzmir Gençlik Meclisi ortaklığında İsveç Başkonsolosluğu’nun desteğiyle yürütülen Gençlik Örgütleri ve Gençlik Meclisleri için Toplumsal Cinsiyet Ana Akımlaştırma Programı, katılımcı örgütlerlerini arıyor!

Program İzmir’de bulunan gençlik örgütleri ve gençlik meclislerine yöneliktir. 

Örgütlerin gençlik çalışması yapması ve gençlik hedef kitlesi için çalışması aranan özelliktir. Örgüt gençlik çalışması dışında başka çalışmalar da yapıyor olabilir ve/veya kuruluş aşamasında “faaliyet alanı” olarak farklı bir alanda kayıtlı olabilir.

PROGRAMIN AMACI NEDİR?

Programın amacı, 

 • İzmir’de bulunan Gençlik örgütlerini ve Gençlik Meclislerini örgütsel olarak toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı konusunda güçlendirmek; 
 • Örgütlerin faaliyetlerinde ve politikalarında toplumsal cinsiyet eşitliği temelli bir yaklaşımı benimsemelerine destek olmak; 
 • Genç kadınların ve LGBTİ+’ların örgüt içi katılımını artırmak için güven artırıcı önlemler almak;
 • Örgütleri kendi toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını oluşturmak için güçlendirmek;
 • Örgütlerin kendi kendilerini izleme ve değerlendirme kapasitelerini artırmak;
 • Örgütleri demokratik katılım açısından farklı metotlar tanıtarak güçlendirmek;
 • ve mentörlük süreci ile her örgütün kendi toplumsal cinsiyet eşitliği politika belgelerini oluşturmalarına destek olmaktır. 

Böylelikle demokratik bir toplum için daha elverişli bir ortamın yaratılmasına destek olmak olmak amaçlanmaktadır. 

Başvuran örgütler öncelikle kendi kurumlarında, toplumsal cinsiyet eşitliğini gündem edinmiş ya da edinmeye dair istekli olmalıdır. Program kapsamında örgütler 4 eğitim ve mentörlük sürecine dahil olacaktır. 

Eğitim başlıkları şu şekildedir:

 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi
 • Toplumsal Cinsiyet Ana Akımlaştırma ve İzleme Eğitimi
 • Katılımcı Araçlar: Derin Demokrasi Eğitimi 
 • Katılımcı Araçlar: Sosyokrasi

Her bir örgütten 2 kişi, planlanan eğitim ve mentörlük sürecini takip etmek üzere sorumlu olmalıdır. Örgütlerin belirdekileri 2 kişinin, beklenmedik bir durumla karşılaşıldığında sorumluluklarını devredebileceği 2 yedek kişi de belirlenmelidir. 

Mentörlük süreci Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi ve Toplumsal Cinsiyet Ana Akımlaştırma ve İzleme Eğitimi sonrasında başlayacaktır. Mentörlük desteği ile birlikte örgütlerin karar alma süreçlerinde daha katılımcı ve barışçıl olabilmeleri için Derin Demokrasi ve Sosyokrasi metotlarına dair eğitim oturumları gerçekleşecektir. 

Katılımcı örgütler kendi iç işleyişlerini Toplumsal Cinsiyet Eşitliği perspektifinden, belirlenen gösterge setleri doğrultusunda izleyecek, süreç sonucunda kendi örgüt yapılarına uygun Toplumsal Cinsiyet Ana Akımlaştırma Politika Belgelerini oluşturacaktır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi (yüz yüze 2 gün): Toplumsal cinsiyet ve etrafında şekillenen temel kavramları ve tartışmaları, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve türlerini, dijital şiddet ve güvenlik; toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin sosyolojik arka planını;  ve bu şiddetle mücadele etmek için çeşitli mekanizmaları konularını içeren yüz yüze 2 günlük bir eğitimdir. 

Toplumsal Cinsiyet Ana Akımlaştırma ve İzleme Eğitimi (yüz yüze 2 gün): Bu eğitimde örgütlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini ana akımlaştırmanın ne olduğunu ve nasıl olabileceğinine dair bilgi  ve beceri kazanmalarını amaçlanmaktadır. Her katılımcının kendi örgütünü eğitim sonrasında verilen gösterge seti doğrultusunda izlemesini ve toplumsal cinsiyet eşitliğini anaakımlaştırmayı uygulamaya başlamak için hangi müdahalelerin yapılması gerektiğini belirleyebilme becerisi kazanmalarını hedeflenmektedir.

Derin Demokrasi Eğitimi (yüz yüze 2 gün): Bu eğitimde örgütlerin karar verme, çatışma yönetimi ve katılım becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Derin Demokrasi, söylemesi zor ve gizli kalmış görüşler de dahil olmak üzere tüm sesleri duyurarak imkansız gibi görünen sorunların çözülmesini mümkün kılmayı amaçlar.

Sosyokrasi Eğitimi (çevrimiçi 1 gün): Eğitim, örgütlerin yönetişim becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Örgütsel karar verme yöntemleri için çoğunlukçu yöntem yerine çember yöntemini benimser.

Mentörlük Programı (5 ay): Mentörlük desteği ilk iki  temel eğitime katıldıktan sonra başlar. Örgütler uzman mentörlerle eşleşir ve 5 aylık süre içerisinde her katılımcı verilen gösterge setleri doğrultusunda kendi kurumlarını izler. Bu izleme sonucunda amaç her örgütün kendine has toplumsal cinsiyet eşitliği politika belgesini oluşturmasıdır. Örgüt temsilcileri kendi mentörleri ile kendi belirledikleri zaman aralığı içerisinde düzenli çevrimiçi/yüz yüzyüze toplantılarını yapmalıdır.

Gençlik Örgütleri ve Meclisleri için TC Ana Akımlaştırma Programı
1. Eğitim 6 -7 Mayıs  (2 Gün)
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi
2. Eğitim  20-21 Mayıs  (2 Gün)
TC Ana Akımlaştırma ve İzleme Eğitimi 
3. Eğitim  17-18 Haziran 2023
Derin Demokrasi Eğitimi
4. Eğitim 19 Haziran 2023
Sosyokrasi Eğitimi
Mentörlük Süreci  Temmuz – Aralık 2023

BAŞVURU KRİTELERİ

 • Başvuran örgütün İzmir’de yer alması;
 • Başvuran örgütün gençlik çalışması yapıyor olması (başvuran örgüt gençlik çalışması yanında başka çalışma konularıyla ve/veya hedef kitlesi  ilgili çalışma yapıyor olabilir);
 • Başvuran örgütün toplumsal cinsiyet ana anakımlaştırmayı gündem edinmiş ya da edinmeye dair istekli olması;
 • Programın faaliyetlerine sürekli olarak katılacak iki kişinin sorumlu olması (olası beklenmedik bir durumda belirlenen 2 kişinin sorumluluğunu devredebileceği 2 yedek kişi belirlenmelidir);
 • Tüm ekibin Mayıs – Aralık 2023 döneminde program bünyesinde odaklanılacak konulara yönelik motivasyon, zaman ve kapasiteye sahip olması beklenmektedir.
 • Ayrıca, eğitim ve mentörlük sürecine düzenli katılım sağlamak (eğitimlerin tüm oturumlarına katılım beklenmektedir, yarı zamanlı bir katılım mümkün değildir);
 • Mentorla birlikte çalışma sürecini takip etmek;
 • Programa katılım için başvurudan STÖ yönetimin haberdar olması (kabul alan başvuruların, temsil ettiği örgütün yönetim yapısından, tüm programa örgütünüz adına katılımınızı onayladığını belirten bir “görevlendirme mektubu” istenecektir.);
 • Sürecin sonunda, ilgili paydaşların katıldığı bir toplantıda izleme ve politika belgesi oluşturma sürecinizin deneyim aktarımını yapmak;
 • Dört Mevsim Derneği ile süreci takip etmek, bu süreçte beklenilen bilgilendirme ve raporlamayı zamanında gerçekleştirmek gerekmektedir.

Programın kontenjanı 10 örgüt ile sınırlıdır. 

Örgütlerin sorumluları için yaş sınırı olmamakla birlikte, başvuran kişilerin gençlik çalışanı olması gerekmektedir. 

Son başvuru tarihi 27 Nisan 23.59’dur. Başvuru sahiplerine en geç 2 Mayıs günü olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılacaktır.

Dört Mevsim Derneği, sürecin herhangi bir aşamasında ırk, dil, din, milliyet, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, ekonomik, sosyal, fiziksel hiçbir ayrımcılığın yapılmayacağını taahhüt eder.

Tüm örgüt katılımcılarından;

 • Program eğitim oturumlarının tamamına (2+2+2+1 gün) katılmaları,
 • Programa eşlik eden mentörlük sürecini takip etmeleri beklenmektedir.

NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR?

Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlı tutulacaktır. Her örgütten 2 katılımcı eğitimlere katılabilecektir (Belirlenen 2 kişinin sorumluluk devredebileceği 2 yedek kişi de belirlenmelidir). Örgüt temsilcileri eğitime katılacak kişilerde değişiklik yapmak isterlerse proje ekibi ile önceden iletişime geçmelidir. 

Başvuru Formu doldurulurken detaylı bilgi verilmesi ve genel ifadeler kullanmaktan kaçınılması önerilmektedir. 

Değerlendirme kriteleri şu şekildedir: 

 • Başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulmuş olmak;
 • Örgütün toplumsal cinsiyet ana akımlaştırma politika belgesi oluşturmaya dair motivasyonu;
 • Bir STÖ’den iki kişinin başvurmuş olması, eğitimlere tam katılım;
 • Başvuru amacı ile programın amacının uyumu.

BAŞVURU FORMU

Sorularınız için nilay.kume@dortmevsimood.org adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Açık Çağrı Metni