Kentime Değer

Kentime Değer, İzmir ve Eskişehir’de yaşayan 18-30 yaş arası gençleri, içinde yaşadıkları şehirlere yeni bir gözle bakmaya davet ediyor!

Bugün, dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşıyor. Kentleşme hız kesmiş de değil. 21. yüzyılın ortalarında kentlerde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranının %70’e ulaşması bekleniyor. Peki kentler bize ne vaad ediyor? Bu vaatler ne kadar karşılanıyor? Vaatte bulunan, kentin nasıl bir yer olacağına karar verenler kimler? Farklı demografik özelliklere sahip gruplar müştereklere ne kadar erişebiliyor? Örneğin gençler; nerede yaşıyor, nerede çalışıyor, nerede okuyorlar? İşe, okula gitmek için harcadıkları zaman, ekonomik durumlarıyla ilgili de bir fikir verebilir mi bize? 

İçinde yaşadığımız kentlerin adil, sürdürülebilir, ekolojik kentler olması için yurttaşlar olarak aktif katılım mekanizmalarını kullanarak etki edeceğimiz Kentime Değer Projesi, İzmir ve Eskişehir’de gerçekleşecek. Proje, çevrimiçi platformlarda gerçekleşecek 16 haftalık Kent Hakkı Okulu ile yukarıda sıralanan sorular ve çok daha fazlasını cevaplamaya çalışacak. Okul’a eşlik edecek sivil izleme faaliyetleriyle katılımcılar, içinde yaşadıkları kentlere yeniden bakacaklar. Sivil izleme faaliyetlerinin bir sonucu olan Kentsel Haklar İzdüşüm Raporu kentlerin farklı ihtiyaçlara ne kadar cevap verebildiğini ortaya koyacak. Hayalimdeki Şehir Kampı ile bir araya gelen İzmirli ve Eskişehirli katılımcılar olması gerekeni tasarlayacak, tasarımlarını Faaliyet Planı halinde yerel yönetimlerle paylaşacaklar. Kentte görmek istediğimiz değişikliğin talebini oluşturup takibini, hatırlatmasını ve aktivizmini de yapacağımız proje 2021’in Ağustos ayı itibariyle başlamış bulunuyor. 

Dört Mevsim Derneği’nin yürütücülüğü ve Çiğli Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Kentler Gelişim Ağı İzmir Kurulu ve Toy Gençlik Derneği’nin ortaklığında gerçekleşen Kentime Değer Projesi Sabancı Vakfı Hibe Programları tarafından desteklenmektedir.