#Gençlik Çalışması

Derneğimiz, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği tarafından da kabul edilen, Peter Lauritzen tarafından yapılan gençlik çalışması tanımlamasını kabul eder. Buna göre, gençlik çalışması gençlik için gençlerle yapılan sosyal, kültürel, eğitsel vb. içerikli etkinliklerin araç olarak kullanıldıkları faaliyetlerin tümüne verilen isimdir. Okul dışındaki aktiviteleri kapsar ve asıl amacı gençlerin topluma katılımlarını sağlamak, gençlerde sosyal içermeyi arttırmak ve gençlerin toplumda kendilerini sosyal ve kişisel olarak gerçekleştirebilecekleri alanlar yaratmaktır.

 

Gençlik çalışması yaklaşımımız şu şekildedir: 

  • “Odağına genci alır” 
  • Yaygın eğitim yöntemleri (örgün eğitim sistemi dışındaki eğitim faaliyetleri) kullanır;
  • Gönüllü katılımı destekler
  • Dahil edici ve içermeci yaklaşımı benimser
  • Gençlerin katılımına alan açar.
Gönüllü faaliyetler aracılığıyla gençlerin  toplumsal katılımını arttırmak, gençlik çalışmasının temelini oluşturan unsurlardan bir tanesidir. Gençlik çalışmasının genellikle gençlerin sosyal ve demokratik becerilerine ve tutumlarına katkı bulunur.
Derneğimiz bünyesinde uzun yıllardır, gençlik çalışmasında yer alan gençlik çalışanları bulunmaktadır.